Najnowszy

Darmowe szkolenia dla instytucji niedochodowych

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak ani złot

Czytaj więcej...

Dotacje dla biznesu na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Lista wniosków, które dostaną pomoc unijną w przyszłym kwartale:

Aktywne wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprogramowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu w pełni nowatorskiego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI).

Zintegowana automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego procesu typu B2B

Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Kompletne zaprojektowanie i wdrożenie calkowicie nowatorskiej platformy B2B opartej o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą BestService Sp. z o.o. a jej partnerami.

Kompletne stworzenie społeczeństwa informacyjnego, wzmocnienie konkurencyjności poprzez zaimplementowanie od a do Z elektronicznego biznesu B2B do realizacji modeli B2B elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem grupy MACULEWICZ CONSULTING a systemami Partnerów Biznesowych

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na system zamków łączących elementy konstrukcyjne w obiektach małej architektury, elewacji, budynków gospodarczych mało gabarytowych

Dwukołowy samochód elektryczny z dzieloną ramą ” jest to wynalazek, który został zgłoszony w procedurze krajowej do Urzędu Patentowego RP w dniu 2012-12-11. Zgłoszenie oznaczono numerem P 401972.

E-Walleto - nowa e-usługa do zarządzania budżetem na bazie elektronicznego przesyłu i archiwizacji dokumentów w modelu EBPP z centralnym portalem teleinformatycznym.|Innowacyjna platforma informacyjna umożliwiająca udostępnianie danych giełdowych i walutowych oraz oferująca usługi ułatwiające podejmowanie decyzji finansowych.

Teleinformatyczny platforma B2B jako narzędzie Service Desk obsługujące koordynację i kontrolę działań w zakresie administrowania i monitorowania systemów i zasobów IT Klientów spółki Venco oraz udostępniania modułu planowania produkcji w modelu SaaS.

ISIVI - pierwszy inteligentny portal pracy i rozwoju osobistego, umożliwiający łatwe i skuteczne dopasowywanie i łączenie ze sobą poszukujących zatrudnienia z pracodawcami, zmniejszając lukę informacyjną na rynku pracy.

Modernizacja budynku oraz infrastruktury badawczej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie w celu utworzenia innowacyjnych pracowni naukowych badań mózgu

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn

Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegoowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu

Opracowanie receptur i technologii wytwarzania oraz wdrożenie do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.

Podniesienie konkurencyjności spółki Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna poprzez zakup i uruchomienie innowacyjnej automatycznej linii formierskiej bezskrzynkowej o pionowym podziale formy oraz Wprowadzenie do oferty nowych produktów

Projekt mający na celu wdrożenie, wdrożenie i wypromowanie nowoczesnej e-usługi, oferującej tzw. mobilny autostop codzienny, czyli codzienne lokalne przejazdy dla mieszkańców miast.

Reality Cloud Rendering - innowacyjna usługa zdalnego generowania fotorealistycznego podglądu scen 3D oraz szybkiego renderingu finalnych wizualizacji

Wdrożenie 1 w Europie Platformy Cyfrowej umożliwiającej małym i średnim przedsiębiorstwom zapewnienie ciągłości pracy grupy poprzez analizę ryzyka online.

Opracowanie calkowicie nowatorskiej aplikacji mobilnej oraz platformy internetowej dla motocyklistów, umożliwiającej rejestrowanie przebywanej trasy w oparciu o technologię GPS.

Wdrożenie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.

Zaprojektowanie mobilnego serwisu I-ISO, stanowiącego narzędzie dla przedsiębiorców, do zarządzania dokumentacja systemową i zapisami zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania ISO.

Opracowanie internetowej platformy e-handlowej umożliwiającej automatyczną aktywację sprofilowanych, łatwych w obsłudze sklepów internetowych (ClickSale).

Stworzenie Planu rozwoju eksportu, pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności eksportowej koncernu i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.|Stworzenie serwisu internetowego zawierającego innowacyjną e-usługę pozwalającą na dokonywanie wycen oraz przeliczanie objętości i mas kształtowników przemysłowych w trybie on-line

Opracowanie usługi wspierającej użytkowników przy organizacji przyjęć okolicznościowych i spotkań, dostępnej za pośrednictwem platformy www oraz aplikacji mobilnej.

Pierwsze uruchomienie i test informatyczno-biometrycznego modelu zintegoowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa sląskiego.

Uzyskanie ochrony autorskiejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Sposób otrzymywnia farmakologicznej stabilnej formy zliofilizowanych aktywnych preparatów oczyszczonych bakteriofagów opracowanego  w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez E. Zuziak, A. Gamiana, A. Górskiego, T. Lipińskiego

Formalne zgłoszenie ochrony praw własności intelektualnej na wynalazek : Stacjonarny system regeneracji worków filtracyjnych w układzie horyzontalnym z indywidualnym odcięciem podciśnienia.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego procesu IT typu B2B w firmie Galaxy Robert Mateusiak w celu usprawnienia procesów zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw do produkcji wynalazku pt. Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych w zakresie działalności sprzedażowej w branży profesjonalnych kosmetyków

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnych rozwiązań opartych o platformę B2B celem automatyzacji logistycznych modeli biznesowych pomiędzy firmą ALPLAST a jej partnerami|Zaimplementowanie od podstaw internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie MISTAL dla optymalizacji i automatyzacji efektywności modeli biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe spółki BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA oraz jej Partnerów handlowych.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy PROFIN Ubezpieczenia i Fundusze Jacek Musidłowski a partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

Wdrożenie procesu B2B do zarządzania zleceniami i obsługi dokumentów oraz e-usługi w formule SaaS na rzecz integracji procesów biznesowych w firmie LUKASOFT Łukasz Filus i Partnerów.

Wdrożenie procesu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Zaimplementowanie od podstaw zintegoowanego modelu typu B2B usprawniającego relacje biznesowe KDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z odbiorcami usług.

Wniosek o rejestrację przemysłowego wzoru wspólnotowego - Dwa warianty zestawu skrobaczki do lodu i szczotki do usuwania śniegu osadzonych na końcach wspólnego drążka - stanowi przyrząd do czyszczenia; skrobaczka do lodu; szczotka do usuwania śniegu.

Wsparcie na pozyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowane przy pomocy komputera przyspieszenie wyszukiwania w relacyjnych bazach danych o strukturze znormalizowanej powyżej normalizacji 4”

Wsparcie zarządzania Instytucji Wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, a także finansowanie szkoleń pracowników Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających PO IG w 2007 i 2008 roków i kosztów posiedzeń komisji konkursowych.

Zintegrowany System Informatyczny klasy B2B przeznaczony dla automatyzacji modeli biznesowych w obszarach produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą SSG ENGINEERING s.c. Ireneusz Grzywocz, Jacek Szulc i Partnerami.Tagi: